Elektroniczna dokumentacja medyczna
- problem, czy okazja aby zmienić
  przyzwyczajenia?

Minimizing the Expenses

Program jest na tyle dobry dobry, na ile pozwala uprościć zadania do których został zaprojektowany. To oczywiście banał, ale jak to osiągnąć w praktyce i  co z tego wynika?

My postanowiliśmy podejść do problemu w specyficzny sposób. Stworzyliśmy już bazę - aplikację z rozbudowana użytecznością, do której można dodać rzeczy istotne dla użytkowników.

W tej chwili program pozwala na:

  1. W łatwy sposób uporać się z elektroniczną formą prowadzenia działalności z zakresu medycyny.
  2. Wydruki recept.
  3. Wydruk zwolnień ZUS ZLA.
  4. Przeglądanie bazy leków refundowanych.
  5. Zawiera w sobie bazę kodów ICD-10.
  6. Zarządzanie uzytkownikami i firmami.
  7. Łatwy przegląd wprowadzonych badań.
  8. Kopiowanie z historii dowolnej wartości, która została wcześniej wpisana.
  9. Przegląd zestawień związanych z badaniami.
  10. Jest dostosowany do:  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. Nr 252 poz. 1697

 

To jest minimum, które otrzymają państwo na wstępie. Jednak w programie występuje moduł „sugestie”. Jego zadaniem jest zbieranie państwa uwag. Na tej podstawie jest automatycznie wyliczane co zostanie wprowadzone najszybciej. Przykładowo jeżeli nie byłoby w programie recept, a większość użytkowników zgłaszałoby taką potrzebę - recepty zostałyby wprowadzone w pierwszej kolejności.

Co z tego wynika?

Program ma zmienną cenę. Jego wartość rośnie po prostu w czasie. Ponieważ to co aktualnie jest w nim dostępne, uważamy za absolutne minimum – cena jest także minimalnaJ

I tak w dniu 30 maja 2014 r. cena będzie wynosić 190,00 zł brutto. Licząc od tej daty – każdy dzień to 1 zł. I tak po 30 dniach, czyli 30 czerwca, cena programu wynosić będzie:

190 + 30 (dni) * 1 zł = 190+30 = 220,00 zł brutto.

Ponadto istnieje coś takiego jak „upgrade”. Programy co pewien czas otrzymują nowe wersje. Tak jest ze wszystkimi aplikacjami – bez wyjątku. Także i nasza ma w domyśle taki model. I tutaj jest największa niespodzianka. Upgrade jest liczony jako 33% ceny zakupu – czyli przy założeniu, że program kupiono w najniższej cenie, będzie to 190*33%, czyli mniej więcej 63 zł brutto.

Czy warto kupić program z pewnym ryzykiem i niską ceną, czy też zainwestować później? - to Państwa wybór.

Zobacz więcej na naszej stronie z programem Medycyna Pracy 2002+