Elektroniczna dokumentacja medyczna
- problem, czy okazja aby zmienić
  przyzwyczajenia?

Minimizing the Expenses

EMedycyna - naszym zamiarem było stworzenie intuicyjnego, czyli prostego w użyciu, programu komputerowego, pozwalającego w łatwy sposób uporać się z elektroniczną formą prowadzenia działalności z zakresu medycyny. 

Program pozwala na wydruki recept oraz zwolnień ZUS ZLA. Umożliwia w łatwy sposób przeglądać bazę leków refundowanych.Zawiera w sobie bazę kodów ICD-10. Pozwala na przegląd i skopiowanie badań z historii i zestawień. Jest dostosowywany do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. Nr 252 poz. 1697/.

Poniżej przedstawiamy wstępne zrzuty z programu:

 

Zobacz więcej na naszej stronie z programem Medycyna Pracy 2002+